U periodu od 27. do 29. aprila u „Banji Vrućici“ organizovani su XVI Pedijatrijski dani Republike Srpske. Cilj organizatora jeste da na ovaj način, svi njihovi članovi aktivno učestvuju i prikažu svoje rezultate i iskustva. Na XVI Pedijatrijskim danima Republike Srpske okupilo se oko 150 učesnika iz Republike Srpske, Srbije, Federacije Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Osnovna tema ovog skupa je ulaganje u razvoj i zdravlje djece kako bi se preuzele mjere  kojima će se poboljšati kvalitet i organizacija zdravstvene zaštite djece. Pored navedenog, cilj ovoga okupljanja je i da se osnaže stručni kapaciteti pedijatara i drugih ljekara koji brinu o zdravlju djece. Skupu se obratio ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, dr Dragan Bogdanić, te predjednik Udruženja pedijatara Srbije, dr Radovan Bogdanović.