T. + 387 53 431 270
bsdeenitru

Vanredna Skupština akcionara ZTC-a “Banja Vrućica” a.d.

ZDRAVSTVENO-TURISTIČKI CENTAR

“BANJA VRUĆICA”a.d.

Broj: S.P. – 41/2017

Datum: 27.07.2017.godine

 

Na osnovu člana 304. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS” br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 72. stav 1. tačka 3. Statuta Društva, Upravni odbor je na svojoj 11. sjednici koja je održana dana 27.07.2017. godine, donio odluku kojom

S A Z I V A

Vanrednu Skupštinu akcionara

ZTC “Banja Vrućica” a.d.

 

1.Vanredna Skupština akcionaraAkcionarskogdruštva ZTC “Banja Vrućica” saziva se za dan 16.08. 2017. godine sa početkom u 10:00 časova u hotelu “Kardial”, u Banji Vrućici.

2.Upravni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sljedećem dnevnom redu:

 1. Izbor predsjednika i radnog tijela Skupštine akcionara
 2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
 3. Razrješenje člana Upravnog odbora
 4. Razrješenje člana Odbora za reviziju
 5. Imenovanje člana Upravnog odbora
 6. Imenovanje člana Odbora za reviziju

 

Obrazloženje saziva Skupštine: vanredna Skupština akcionara saziva se zbog ostavke jednog člana Upravnog odbora i ostavke jednog člana Odbora za reviziju.

3.Ovu odluku objaviti bez prekida na internet stranici Banjalučke berze, u dva dnevna lista i na internet stranici Društva.

4.Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 06.08.2017.godine.

5.Svim akcionarima koji posjeduju 2% i više akcija Društva, biće dostavljen poziv o održavanju Skupštine akcionara sa svim materijalima i prijedlozima odluka. Društvo obezbjeđuje uvid u pisane materijale prema predloženim tačkama dnevnog reda, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme.

6.Ukoliko Skupština zbog nedostatka kvoruma ne bude održana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara, sa istim dnevnim redom, zakazuje se za isti dan, u 11.00časova, i na istom mjestu.

 

Predsjednik upravnog odbora

Nenad Tomović

By |Akcionari|Komentari isključeni za Vanredna Skupština akcionara ZTC-a “Banja Vrućica” a.d.

Godišnja skupština akcionara ZTC “Banja Vrućica”

ZDRAVSTVENO-TURISTIČKI CENTAR
“BANJA VRUĆICA”a.d.
Broj: S.P. – 16/2017
Datum: 26.04.2017. godine

Na osnovu člana 304. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS” br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 75. stav 1. tačka 4. Statuta Društva, Upravni odbor je na svojoj 10. sjednici koja je održana dana 26.04.2017. godine, donio odluku kojom

S A Z I V A
godišnju Skupštinu akcionara
ZTC “Banja Vrućica” a.d.

1. Godišnja Skupština akcionaraAkcionarskogdruštva ZTC “Banja Vrućica”saziva za 20.06.2017. godine, sa početkom u 10:00časova u hotelu “Kardial”, u Banji Vrućici.
2. Upravni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sljedećem dnevnom redu:

 1. Izbor predsjednika i radnog tijela Skupštine akcionara
 2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
 3. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane dana 06.06.2016. godine i vanredne Skupštine akcionara održane 14.11.2016. godine
 4. Razmatranje i usvajanje:
  a. izvještaja Upravnog odbora o poslovanju ZTC “Banja Vrućica” a.d. za period I-XII 2016. godine
  b. izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2016. godinu
  c. izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu
  d. finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu, sa prijedlogom za raspodjelu dobiti sa mišljenjem odbora za reviziju
 5.  Donošenje odluke o isplati dividende akcionarima Društva, sa mišljenjem odbora za reviziju
 6.  Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2017.godinu.

3. Ovu odluku objaviti bez prekida na internet stranici Banjalučke berze, u dva dnevna lista i na internet stranici Društva.
4. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 10.06.2017.godine.
5. Svim akcionarima koji posjeduju 2% i više akcija Društva, biće dostavljen poziv o održavanju Skupštine akcionara sa svim materijalima i prijedlozima odluka. Društvo obezbjeđuje uvid u finansijske izvještaje, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještajem Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2016. godini,kao i sve druge pisane materijale prema predloženim tačkama dnevnog reda, svakom akcionaru koji to zahtijeva, usjedištu Društva u redovno radno vrijeme.
6. Ukoliko Skupština zbog nedostatka kvoruma ne bude održana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara, sa istim dnevnim redom, zakazuje se za isti dan, u 12,00 časova, i na istom mjestu.

Predsjednik Upravnog odbora
Nenad Tomović

By |Akcionari|Komentari isključeni za Godišnja skupština akcionara ZTC “Banja Vrućica”

Godišnja Skupština akcionara ZTC “Banja Vrućica” a.d.

ZDRAVSTVENO-TURISTIČKI CENTAR “BANJA VRUĆICA” a.d.

Broj:1671/2016

Datum: 26.04.2016. godine

Na osnovu člana 304. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS” br. 127/2008) i člana 75. stav 1. tačka 4. Statuta Društva, Upravni odbor je na svojoj 4. sjednici koja je održana dana 26.04.2016. godine, donio odluku kojom

S A Z I V A

 godišnju Skupštinu akcionara

ZTC “Banja Vrućica” a.d.

 1. Godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva ZTC “Banja Vrućica”,saziva se za 06.06.2016.godine sa početkom u 10,00 časova u hotelu “Kardial”, u Banji Vrućici. 
 2. Upravni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sljedećem dnevnom redu:
 1. Izbor predsjednika i radnog tijela Skupštine akcionara
 2. Usvajanje izvještaja  Komisije za glasanje
 3. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane dana 05.06.2015.godine i vanrednih Skupština akcionara održanih dana 10.11.2015.godine i 15.03.2016.godine.
 4. Razmatranje i usvajanje:
 • izvještaja Upravnog odbora o poslovanju ZTC “Banja Vrućica” a.d. za period I-XII 2015. godine
 • izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2015. godinu
 • nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2015 godinu
 • finansijskih izvještaja Društva za 2015. godinu, sa prijedlogom za raspodjelu dobiti sa mišljenjem odbora za reviziju

5. Donošenje odluke o isplati dividende akcionarima Društva iz 2014. godine sa mišljenjem  odbora za reviziju

6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih
izvještaja Društva za 2016.godinu.

 1. Ovu odluku objaviti bez prekida na internet stranici Banjalučke berze, u dva dnevna lista i na internet stranici Društva.
 1. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 26.05.2016.godine.
 1. Svim akcionarima koji posjeduju 2% i više akcija Društva, biće dostavljen poziv o održavanju Skupštine akcionara sa svim materijalima i prijedlozima odluka. Društvo obezbjeđuje uvid u finansijske izvještaje, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještajem Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2015. godini,kao i sve druge pisane  materijale  prema predloženim tačkama dnevnog reda, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Društva u  redovno radno vrijeme.
 1. Ukoliko Skupština zbog nedostatka kvoruma ne bude održana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara, sa istim dnevnim redom, zakazuje se za isti dan, u 12,00 časova, i na istom mjestu.

Predsjednik Upravnog odbora

Nenad Tomović

 

By |Akcionari|Komentari isključeni za Godišnja Skupština akcionara ZTC “Banja Vrućica” a.d.

Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara ZTC “Banja Vrućica” a.d.

ZDRAVSTVENO-TURISTIČKI CENTAR “BANJA VRUĆICA”a.d.

Broj :792/2016

Datum: 25.02.2016.godine

 

Na osnovu člana 304. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS” br. 127/2008) i člana 72. stav 1. tačka 3. Statuta Društva, Upravni odbor je na svojoj 3. sjednici koja je održana dana 25.02.2016. godine, donio odluku kojom

 

S A Z I V A

Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara ZTC “Banja Vrućica” a.d.

 

1.Vanredna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva ZTC “Banja Vrućica” saziva se za dan 15.03. 2016.godine, sa početkom u 10,00  časova u hotelu “Kardial”, u Banji Vrućici.

2. Upravni odbor predlaže da se sjednica Skupštine akcionara održi prema sljedećem dnevnom redu:

1. Izbor predsjednika i radnog tijela Skupštine akcionara;

2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;

3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

 

Obrazloženje saziva sjednice Skupštine: vanredna sjednica Skupštine akcionara saziva se zbog izmjena i dopuna Statuta Društva.

3. Ovu odluku objaviti bez prekida na internet stranici Banjalučke berze, u dva dnevna lista i na internet stranici Društva.

4. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 05.03.2016.godine

5. Svim akcionarima koji posjeduju 2% i više akcija Društva, biće dostavljen poziv o održavanju Skupštine akcionara sa svim materijalima i prijedlozima odluka.

Društvo obezbjeđuje uvid u pisane  materijale  prema predloženim tačkama dnevnog reda, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Društva u  redovno radno vrijeme

6. Ukoliko Skupština zbog nedostatka kvoruma ne bude održana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara, sa istim dnevnim redom, zakazuje se za isti dan, u  12,00 časova, i na istom mjestu.

 

 

 

                                                                                           Predsjednik upravnog odbora

                                                                                                      Nenad Tomović

 

By |Akcionari|Komentari isključeni za Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara ZTC “Banja Vrućica” a.d.

Vandredna skupština akcionara ZTC-a “Banja Vrućica” 10.11.2015. godine

ZDRAVSTVENO-TURISTIČKI CENTAR

“BANJA VRUĆICA”a.d.

Broj :3229 /2015

Datum: 26.09. 2015.godine

Na osnovu člana 304. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS” br. 127/08,58/09,100/11 i 67/13) i člana 72. stav 1. tačka 3. Statuta Društva, Upravni odbor je na svojoj 49. sjednici koja je održana dana 26.09.2015. godine, donio odluku kojom

S A Z I V A

Vanrednu Skupštinu akcionara

ZTC “Banja Vrućica” a.d.

1.Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva ZTC “Banja Vrućica”saziva se za dan 10.11.2015.godine sa početkom u 11,00 časova u hotelu “Kardial”, u Banji Vrućici.

2.Upravni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sljedećem dnevnom redu:

1.Izbor predsjednika i radnog tijela Skupštine akcionara

2.Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje

3.Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

4.Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva

5.Donošenje odluke o razrješenju Internog revizora Društva

6.Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva

7.Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju

8.Donošenje odluke o utvrđivanju naknade članovimaOdbora za reviziju

9.Donošenje odluka odavanju saglasnosti na Ugovor članovima Upravnog odbora i Odbora za  reviziju

Obrazloženje saziva Skupštine: vanredna Skupština akcionara saziva se zbog potrebe izbora članova Upravnog odbora , članova Odbora za reviziju i Izmjena i dopuna Statuta Društva

3.Ovu odluku objaviti bez prekida na internet stranici Banjalučke berze, u dva dnevna lista i na internet stranici Društva.

4.Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno stanjem na dan 31.10.2015.godine.

5.Svim akcionarima koji posjeduju 2% i više akcija Društva, biće dostavljen poziv o održavanju Skupštine akcionara sa svim materijalima i prijedlozima odluka. Društvo obezbjeđuje uvid u pisane materijale prema predloženim tačkama dnevnog reda, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme.

6.Ukoliko Skupština zbog nedostatka kvoruma ne bude održana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara, sa istim dnevnim redom, zakazuje se za isti dan, u 12,00 časova,na istom mjestu.

Zamjenik predsjednika Upravnog odbora

Vlado Topić

 

By |Akcionari|Komentari isključeni za Vandredna skupština akcionara ZTC-a “Banja Vrućica” 10.11.2015. godine