CJENOVNIK – Noćenja, pansionskih usluga i ostalih programa hotela “Kardial” koje su važeće do 31.12.2017. godine, i “Srbija”, “Hercegovina” i “Posavina” koje su važeće do 31.12.2017. godine a izražene u konvertibilnim markama dnevno, po osobi.

Hotel Kardial

Poslovni programi                             MJESEC
I, II, VII, VIII III, IV, XI, XII V, VI, IX, X
1/2 SOBA 1/2 SOBA 1/2 SOBA
Poslovni program 100 110 120
Noćenje s doručkom 70 80 90

 

Zdravstveni i rekreativni programi MJESEC
I, II, III, XII IV, VII, VIII, XI V, VI, IX, X
1/2 SOBA 1/2 SOBA 1/2 SOBA
Kardiovaskularni program 90 95 110
Fizijatrijsko-reumatološki program 90 95 110
Balneoterapija 70 75 90
Pulmološka rehabilitacija 100 105 120
Rekreativni program 100 110 120
Hiperbarična oksigenoterapija 160 165 180

 

 • Sve cijene su u KM
 • Ako se apartman i soba sa francuskim ležajem izdaje kao 1/1 soba, na zahtjev gosta drugi ležaj se doplaćuje u iznosu od 50% od cijene programa.
 • Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 20,00 KM na dan.
 • Doplata za apartman iznosi 20,00 KM na dan po osobi.
 • Doplata za dodatni obrok (ručak ili večera) iznosi 20,00 KM na dan.
 • Boravišna taksa iznosi 2,00 KM dnevno i ne obračunava se na programe čije su usluge na bazi Bolničkog dana.
 • Osiguranje prema polisi osiguranja iznosi 0,20 KM na dan.
 • Prijava boravka u iznosu od 1,00 KM, jednokratno pri dolasku.

 

Popusti na usluge

 • Djeca do 4 godine, ako dijele krevet sa roditeljima ili pratiocima, gratis.
 • Djeca od 4 do 12 godina, ako dijele krevet sa roditeljima ili pratiocem, 50% popusta.
 • Djeca od 4 do 12 godina koja koriste poseban ležaj, u sobi sa roditeljem ili pratiocem, 30% popusta.

 

Ostale usluge

 • Dnevni odmor se računa od 06-18 časova i naplaćuje se 50% od cijene noćenja sa doručkom.
 • Programi kardiovaskularne i reumatološke rehabilitacije, te balneo terapija podrazumijevaju boravak od minimalno 7 dana.
 • Za boravak kraći od 10 dana cijena se uvećava za 10%.
 • Za boravak od 15 dana odobrava se 1 dan gratis.
 • Wellness usluge i paketi su regulisani posebnim cjenovnikom.
 • Za neopravdano propuštanje korištenja rezervisanog programa, korisnik plaća punu cijenu programa.

 

Poslovni program

Usluga na bazi punog pansiona sadrži:

 • Pansion (hotelski smještaj i tri pansionska obroka), sa posluživanjem na integralnim stolovima,
 • Korištenje sala i opreme (projektor, projekciono platno, flipčart, razglas, audio snimanje u salonima gdje je to moguće) uz popust,
 • Rekreativni  sadržaji (korištenje bazena).
 • Navedene cijene se odnose na održavanje seminara, poslovnih sastanaka  i prezentacija. Simpoziji i kongresi se posebno ugovaraju.

 

Rekreativni program

Usluga na bazi punog pansiona sadrži:

 • Pansion (hotelski smještaj i  po potrebi dijetalna redukovana ishrana), sa posluživanjem na integralnim stolovima,
 • Rekreativni  sadržaji po izboru (bazen, fitnes,  otvoreni sportski teren za mali fudbal, odbojku, košarku, rukomet, stoni tenis).

 

Balneo program

Usluga na bazi punog pansiona sadrži:

 • Pansion (hotelski smještaj i tri obroka po potrebi  dijetalna), sa posluživanjem na integralnim stolovima,
 • Ljekarski pregled,
 • Mineralna kupka (kada ili bazen).

 

Kardiovaskularni i fizijatrijsko – reumatološki program

Usluga na bazi bolničkog dana sadrži:

 • Pansion (hotelski smještaj i tri obroka po potrebi  dijetalna), sa posluživanjem na integralnim stolovima
 • Specijalistički pregled,
 • EKG,
 • Laboratorija  (SE, KS, Šuk i Urin),
 • Mineralna kupka (kada ili bazen),
 • Tri fizikalne procedure (bez masaža),
 • Svakodnevni ljekarski nadzor,
 • Otpusno pismo.

 

Rehabilitacija pulmoloških pacijenata

Usluga na bazi bolničkog dana sadrži:

 • Pansion (hotelski smještaj i tri obroka po potrebi  dijetalna), sa posluživanjem na integralnim stolovima
 • Pregled ljekara specijaliste – pulmologa,
 • Spirometrija,
 • Mjerenje saturacije kiseonikom u miru i nakon napora,
 • Vježbe disanja i relaksacije,
 • Intervalni trening,
 • Slana soba svakodnevno 1h,
 • Kontrolni pregled sa spirometrijom prije odlaska,
 • Osnovna laboratorija po potrebi (SE, KS, ŠuK i urin),
 • Svakodnevni ljekarski nalaz,
 • Medicinska dokumentacija i otpusno pismo.

 


Hotel Srbija, Hercegovina i Posavina 
 

Programi MJESEC
VI, VII, VIII i IX
MJESEC
IV, V, X i XI
MJESEC
I, II, III i XII
1/1 1/2 A/2 1/1 1/2 A/2 1/1 1/2 A/2
Kardiovaskularna 82 67 82 73 58 73 66 51 66
Fizijatrijsko-reumatološka 82 67 82 73 58 73 66 51 66
Pulmološka rehabilitacija 90 75 90 80 65 80 75 60 75
Rehabilitacija nepokretnih 91 80 72
Balneo terapija 71 56 71 64 49 64 59 44 59
Hiperbarična oksigenoterapija 145 130 145 135 120 135 130 115 130
Rekreativni program 84 69 81 78 63 78 72 57 72
Poslovni program 90 75 90 82 68 82 75 60 75
Noćenje sa doručkom 70 48 70 65 50 65 60 45 60

 

 • Sve cijene su u KM
 • Ako se apartman i soba sa francuskim ležajem na zahtjev gosta izdaje kao 1/1 soba, cijena se uvećava za iznos od 50% od cijene programa za koji se koristi.
 • Doplata za dodatni obrok (ručak ili večera) iznosi 15,00 KM.
 • Boravišna taksa iznosi 2,00 KM dnevno i ne obračunava se na programe čije su usluge na bazi Bolničkog dana.
 • Osiguranje prema polisi osiguranja iznosi 0,20 KM na dan.
 • Prijava boravka u iznosu od 1,00 KM, jednokratno pri dolasku.

 

Popusti na usluge

 • Djeca do 4 godine, ako dijele krevet sa roditeljima ili pratiocima, gratis.
 • Djeca od 4 do 12 godina, ako dijele krevet sa roditeljima ili pratiocem, 50% popusta.
 • Djeca od 4 do12 godina koja koriste poseban ležaj, u sobi sa roditeljem ili pratiocem, 30 % popusta.
 • Dnevni odmor se računa od 06-18 časova i naplaćuje se 50% od cijene prolaznog noćenja.
 • Programi kardiovaskularne i reumatološke rehabilitacije, program za nepokretne te balneo terapija, podrazumijevaju boravak od minimalno 10 dana.
 • Za boravak kraći od 10 dana cijena se uvećava za 10%. Za boravak od 15 dana odobrava se 1 dan gratis.
 • Rekreativni program podrazumijeva boravak od minimalno 2 pansiona. U slučaju kraćeg boravka cijena seuvećava za 30%.
 • Vožnja do terapija za pacijente koji nisu u kategoriji nepokretnih iznosi 10% od cijene bolničkog dana.
 • Za neopravdano propuštanje korištenja rezervisanog programa, korisnik plaća punu cijenu programa.
 • Cijena pansiona pratioca u zdravstvenom programu (minimalno 10 dana) iznosi 47,00 KM na dan.

 

Kardiovaskularna rehabilitacija

Usluga na bazi bolničkog dana sadrži:

 • Pansion (hotelski smještaj i tri obroka, po potrebi  dijetalna),
 • Specijalistički pregled kardiologa ili interniste,
 • EKG,
 • Mineralna kupka (kada ili bazen),
 • Tri medicinske procedure (osim masaža),
 • Svakodnevni ljekarski nadzor,
 • Medicinska dokumentacija i otpusno pismo,
 • GRATIS Laboratorija, (Holesterol, Trigliceridi, Šuk, Jonogram, PV, INR i Urin).

 

Fizijatrijsko-reumatološka rehabilitacija

Usluga na bazi bolničkog dana sadrži:

 • Pansion (hotelski smještaj i tri obroka po potrebi  dijetalna),
 • Specijalistički pregled fizijatra ili reumatologa,
 • EKG,
 • Laboratorija (SE, KS, Šuk i Urin),
 • Mineralna kupka (kada ili bazen),
 • Tri fizikalne procedure (bez masaža),
 • Svakodnevni ljekarski nadzor,
 • Medicinska dokumentacija i otpusno pismo.

 

Pulmološka rehabilitacija

Usluga na bazi bolničkog dana sadrži:

 • Pansion (hotelski smještaj i tri obroka po potrebi  dijetalna),
 • Pregled ljekara specijaliste – pulmologa,
 • Spirometrija,
 • Mjerenje saturacije kiseonikom u miru i nakon napora,
 • Vježbe disanja i relaksacije,
 • Intervalni trening,
 • Slana soba svakodnevno 1h,
 • Kontrolni pregled sa spirometrijom prije odlaska,
 • Osnovna laboratorija po potrebi (SE, KS, ŠuK i urin),
 • Svakodnevni ljekarski nadzor,
 • Medicinska dokumentacija i otpusno pismo.

 

Balneo terapija

Usluga na bazi punog pansiona sadrži:

 • Pansion (hotelski smještaj i tri obroka po potrebi dijetalna),
 • Ljekarski pregled,
 • Mineralna kupka (kadi ili bazen)

 

Rekreativni program

Usluga na bazi punog pansiona sadrži:

 • Pansion (hotelski smještaj i  tri obroka),
 • Rekreativni  sadržaji po izboru (bazen i fitnes – hotel Kardial, otvoreni sportski tereni za male sportove).

 

Poslovni program

Usluga na bazi punog pansiona sadrži:

 • Pansion (hotelski smještaj i tri obroka),
 • Korištenje sala i opreme (ozvučenje,projektor, projekciono platno, flipčart, tabla, TV i video) uz popust,
 • Rekreativni sadržaj (korištenje zatvorenog bazena u hotelu „Kardial“).

 

Noćenje s doručkom

Noćenje i doručak (Švedski sto)

 

Rehabilitacija nepokretnih

Usluga na bazi bolničkog dana sadrži:

 • Pansion (hotelski smještaj i tri obroka po potrebi  dijetalna),
 • Specijalistički pregled,
 • EKG,
 • Laboratorija, (SE, KS, Šuk i Urin),
 • Fizikalne procedure potrebne za određenu  bolest,
 • Mineralna kupka (kada ili bazen),
 • Tri fizikalne procedure (bez masaža),
 • Svakodnevni ljekarski nadzor  i medicinska njega,
 • Medicinska dokuemntacija i otpusno pismo.

Hotel: Hercegovina (tokom godine).

Preuzmite

Cjenovnik Hotela Kardial

Preuzmite cjenovnik u PDF formatu

Preuzmite
Preuzmite

Cjenovnik Hotela Posavina, Srbija i Hercegovina 2017. godina

Preuzmite cjenovnik u PDF formatu

Preuzmite