Specijalistički pregledi

Usluga KM EUR
Specijalisticki-pregledi
Opšti pregled 10 5,12
Internista 20 10,25
Kontrolni pregled internista 15 7,70
Fizijatar 20 10,25
Kontrolni pregled fizijatar 15 7,70
Kardiolog 25 12,82
Kontrolni pregled kardiolog 15 7,70
Psiholog 25 12,82
Otroped 45 23,08
Ginekološki pregled 30 15,38
Neurohirurg 45 23,08
Endokrinolog 40 20,51
Kardiološki pregled – spoljni saradnici 50 25,64
Opšti pregled pulmologa 20 10,25
Preoperativni pregled pulmologa 20 10,25
Dijagnostika
Ultrazvuk abdomena 50 25,64
Ultrazvuk-štitne-žlijezde 50 25,64
Ergometrija 60 35,90
Ultrazvuk-srca 60 30,7
Ultrazvuk krvnih sudova po regiji 50 25,64
Ultrazvuk oka 45 23,08
Holter EKG 80 41,02
Holter pritiska 50 25,64
Osteodezitometrija 70 35,90
Mamografski pregled 40 20,51
Ginekološki ultrazvuk 30 15,38
Ultrazvuk u trudnoći 30 15,38
Druge medicinske usluge
Papa test 25 12,82
Falikulometrija 30 15,38
Ortopan snimak 40 20,51
Spirometrija 15 7,70
EMNG 90 46,15
Farmahološki EHO stres 130 66,67
Rendgen 40 20,51
Očitavanje rentgenskog snimka pluća 10 5,12
Bronhodilatatorni test 20 10,25
Kožno alergotestiranje (14-15 alergena) 30 15,38
Polisomnografski pregled, noćenje hotel Kardial 270 138,46
Polisomnografski pregled, noćenje hotel Posavina, Hercegovina ili Srbija 229 117,44
CPAP 60 30,70
Tuberkulinsko testiranje 15 7,70
EKG 6 3,07
Davanje-IM-injekcija 4 2,05
Davanje-infuzija 10 5,12
Ispiranje-uha 12 6,15
Davanje-IV-injekcija 4 2,05
Previjanje 10 5,12
Aplikacija CIMAvax vakcine 2540,00 1302,56
Slana soba (za odrasle) 15 7,70
Slana soba (za djecu do 9 god) 9 4,62
Pregled dijatoterapeuta 40 20,51
Pregled dijatoterapeuta (uz testove intolerancije ili izradu jelevnika) 20 10,26

Laboratorijske pretrage

Usluga KM EUR
Uzimanje venske krvi 3 1,53
Uzimanje kapilarne krvi 3 1,53
Sediminetacija 3 1,53
Krvna slika – komplet (ER, UGB, LE) 10 5,12
Diferencijalna krvna slika 6 3,07
Leukociti 10 5,12
Trombociti 6 3,07
Protrombinsko vrijeme 7 3,58
Vrijeme krvarenja 3 1,53
Vrijeme zgrušavanja 3 1,53
Kisela fosfataza 7 3,58
Fibrinogen 8 4,10
Urin 5 2,56
Holesterol pojedinacno 5 2,56
HDL holesterol 8 4,10
Šecer u krvi pojedinacno 6 3,07
Urea 5 2,56
Trigliceridi pojedinacno 7 3,58
Bilirubin ukupni 6 3,07
SGOT 11 5,64
SGPT 11 5,64
Kreatinin 7 3,58
Klirens kreatinina 12 6,15
Acidum uricum 6 3,07
Željezo 6 3,07
Dijastaza amilaza 10 5,12
Kalijum 6 3,07
Kalcijum 7 3,58
Fosfor 5 2,56
TIBC 9 4,61
OGTT 20 10,25
Žucne boje u urinu 4 2,05
Alkalna fosfataza 7 3,58
CK Nak 8 4,1
Gama GT 7 3,58
LDH 6 3,07
Albumini u serumu 7 3,58
Ukupni proteini u serumu 5 2,56
ACTO 10 5,12
CRP 10 4,1
Lateks 8 4,1
Valerrosse 9 4,61
Stolica na parazite 7 3,58
Stolica na krv 6 3,07
FTu 15 3,07
Anti TPO 20 3,07
Anti TG 20 3,07
Testosteron 25 3,07
Cortisol (S) 25 3,07
Cortisol (U) 20 3,07
CEA 20 3,07
CA 15-3 20 3,07
CA 19-9 20 3,07
CA 125 II 20 3,07
TPSA 20 3,07
FPSA 20 3,07
Troponini ultra 25 3,07
HbA₁C 13 3,07
Na 7 3,07
TSH 13 3,07
T₃ 13 3,07
T₄ 13 3,07
Test intolerancije na hranu 150 namirnica 110 56,41
Test intolerancije na hranu 300 namirnica 130 66,66

Fizikalne terapije

Usluga KM EUR
Masaže
Medicinska masaža leđa i nogu 20 7,69
Medicinska masaža leđa 15 5,12
Podvodna masaža 15 7,69
Limfna drenaža 15 7,69
Elektroterapije
Dijadinamske struje ( DDS ) 4 2,05
Interferentne struje ( IFS ) 4 2,05
Srednje frekventne struje ( SFS ) 6 3,07
Elektrostimulacija 7 3,58
KTD 6 3,07
Elektrofereza 5 2,56
Galvanizacija 4 2,05
Ultrazvuk 5 2,56
Tens 4 2,05
Soluks 4 2,05
Magnet 6 3,07
Sonodinator 5 2,56
Akupunktura 15 7,69
Laser 15 7,69
Termoterapija
Parafin – po regiji 4 2,05
Suva CO2 kupka 12 6,15
Ruska sauna 10 5,12
Hidroterapija
Mineralne kupke 7/9 3,58/4,61
Bazen 7/9 3,58/4,61
Četveroćelijske galvanske kupke ( CGK ) 8 4,10
Kineziterapija
Habarad 15 7,69
Vježbe individualne 12 6,15
Vježbe grupne 5 2,56
Terenske kure pješacenja 5 2,56
Vježbe disanja i relaksacije 9 4,61
Intervalni trening na ergo 9 4,  61
Easy taping 15 7,69
Preuzmite

Cjenovnik zdravstvenih usluga

Preuzmite cjenovnik u PDF formatu

Preuzmite
Preuzmite

Cjenovnik stomatoloških usluga

Preuzmite cjenovnik u PDF formatu

Preuzmite