Iskoristite ljekovita svojstva naše termomineralne vode i olakšajte svoje kardiovaskularne, reumatološke i neurološke tegobe. Ljubazno osoblje „Banje Vrućice“, prilagođena ishrana i predivan ambijent, doprinijeće da se osjećate bolje i oporavljate lakše.

Posebno bogatstvo za život i zdravlje čovjeka imaju mineralne, termalne i izvorske vode. Potencijal ljekovite termalne vode je ogroman, a mi ga uspješno koristimo u svrhe rehabilitacije od 1959. godine. Dugogodišnja tradicija, prirodni faktori, savremena oprema i stručni kadar, učinili su da naš centar postane vodeće balneoklimatsko lječilište u regionu.

Za liječenje i oporavak kardiovaskularnih, reumatoloških, neuroloških i postraumatskih oboljenja i stanja, na pravoj ste adresi – Zdravstveno-turistički centar „Banja Vrućica“. Očekujemo vas!

Saznajte više o našoj zdravstvenoj ponudi:

 

 

Prvi put sam na banjskom liječenju uopšte. Boraveći kod Vas krajem juna i početkom julaželim da se zahvalim kompletnom osoblju na profesionalnom odnosu koji je na mene ostavio izvanredan utisak. Hvala na poštovanju gosta!

Ljubica Bašić, Banja Luka